B16 | GARDENIA

Hình ảnh bàn giao
Hạng mục: Cải tạo hoàn thiện nội thất
Địa điểm: Biệt thự Vinhomes Gardenia
Diện tích đất: 160 m²
Diện xây dựng: 350 m²
Thời gian thực hiện: 5 tháng
Năm hoàn thành: 2022