HA | 123

Hình ảnh bàn giao
Hạng mục: hoàn thiện đồ gỗ nội thất
Địa điểm: biệt thự Vinhomes Ocean Park 1
Diện tích đất: 256 m²
Diện xây dựng: 420 m²
Thời gian thực hiện: 3 tháng
Năm hoàn thành: 2021