PN | HAUS

Hình ảnh bàn giao
Hạng mục: cải tạo nội thất
Địa điểm: Chung cư Imperia Sky Garden
Diện tích: 98 m²
Thời gian thực hiện: 2 tháng
Năm hoàn thành: 2021